HISTORIEK VAN ONZE FANFARE.

Rond 1896, werd door een groep van enthousiaste jongelingen de fanfare opgericht.

Het was een sociaal bewogen periode van ontluikend socialisme, de opkomst van het Daensisme te Aalst en Rerum Novarum.

Optochten met vaandels en marcherende fanfares waren hierdoor zeer in trek en er werden in die periode dan ook heel wat muziekverenigingen van diverse politieke strekkingen opgericht.

 

Voor de jonge enthousiastelingen in Ophasselt stelde zich het probleem van financiering der instrumenten. Een sponsor werd gevonden in de persoon van Baron Leo de Béthune  van Aalst. Deze was op dat ogenblik sterk geëngageerd binnen de traditionele katholieke partij van het arrondissement Aalst en sterke tegenstander van het Daensisme.

 Er werd een regeling overeengekomen waarbij een deel van de instrumenten door de baron werd geschonken en andere instrumenten door hem werden gefinancierd op afbetaling.

Over de werking van de eerste jaren is weinig of niets gekend. Ongetwijfeld was men nog in volle leerperiode.

De eerste dirigent was Hubert de Leeuw en de repetities vonden plaats in café   “het Neerhof” de plaats waar nu de oude apotheek gevestigd is, en enkele jaren later werden de repetities gehouden in de “opperkamer van café “de Kroon” (oud huis Bael). Daar werd ook het bal gehouden en grepen de gemeenteraadsvergaderingen plaats.

Een eerste optreden, door geschriften bevestigd, greep plaats op maandag 16 december 1903 bij de inwijding van het  nieuwe klooster en de meisjesschool.

De oudste gekende foto  dateert van omstreeks 1906 en toont ons 20 muzikanten met dirigent De Leeuw.

fanare 1906

Na Hubert de Leeuw werd de fanfare geleid door August De Vuyst die ook de fanfare van Steenhuize-Wijnhuize onder zijn hoede had.

Gedurende de eerste wereldoorlog lagen de activiteiten stil ,maar omstreeks 1919 greep een wederoptreden plaats ter gelegenheid van de militaire begrafenis van een gesneuveld soldaat uit Ophasselt.

Na August De Vuyst werd de fanfare deskundig geleid door Octaaf Dammekens die verscheidene andere fanfares in de streek dirigeerde en talrijke marsen schreef waaronder Buffalo (opgedragen aan de brouwerij Van DeBossche), Herne, Rapide (opgedragen aan de fabriek De Vleeschauwer uit Ophasselt).

In deze periode was Abbé Hubert Vanden Bossche, een rentenierend priester, een belangrijke geldschieter voor de aankoop van de instrumenten. Ook de repetities grepen toen in zijn woning plaats. (later café Abbé)

Een geschil tussen de toenmalige dirigent en “den Abbé” had als gevolg dat de heer Dammekens van het toneel verdween en de fanfare zonder dirigent zat. Hierdoor leidde het muziek een sluimerend bestaan.

Pas in 1943 staken weer enkele jongeren weer de koppen bij elkaar om de fanfare nieuw leven in te blazen.

We vermelden hier vooral René De Vos, Benoit Bruylandt en PauL Wattez

Na de bevrijding kregen ze de steun van meerde jongeren en gaven de fanfare haar huidige naam “ Met muziek door ’t leven”.

De eerste optredens grepen plaats in 1945 bij de triomfantelijke terugkeer van naar Duitsland gedeporteerde dorpsgenoten.

In 1948 werd René De Vos als dirigent opgevolgd door zijn broer, die de fanfare leidde tot 1992. In de jaren 50 werden de muzikanten uitgerust met een groene kepi, met bordeauxrode band en in 1972 werd deze minimumuitrusting vervangen door een volwaardig uniform in blauwe kleur, met rode kraag en blauwe kepie met goud afgeboord.

 

Ondertussen werd ook een majorettenkorps opgericht dat in 1972 t.g.v.de 11 novemberviering haar eerste optreden verzorgde.majorettenkorps 1972

In 1992 ruimde Frans De Vos als dirigent plaats voor de jonge dirigent Karl Vermassen die tot op heden nog steeds de leiding heeft.

Ondertussen werd ook een volwaardig bestuur gekozen en werden statuten opgesteld. Regelmatig kwamen jongere muzikanten de groep vervoegen en werd het repertorium enigszins veranderd.

In 1998 werd voor het eerst een concert uitgevoerd met niet enkel marsmuziek maar men waagde zich toen ook al eens aan iets andere muziekgenres.

Zelfs een CD -opname met een aantal graag gehoorde nummers vervolledigde onze activiteiten

Ondertussen is het jaarlijks concert een traditie geworden in het najaar en weten de muzikanten in de loop van het jaar waar ze kunnen naartoe leven en werken.

Modes veranderen en ook het uniform onderging een grondige wijziging in de loop der laatste jaren. De blauwe kleur verdween en maakte plaats voor groene vest en zwarte broek en ook bij warmere gelegenheden blijft de groene kleur behouden in de meer zomerse tenue die dan gedragen wordt.

 © 2016 Created by Christian webmaster 

© 2016 FANFARE OPHASSELT