JAARLIJKS  EETFESTIJN

Ieder jaar is er een eetfestijn

            voorzien in de 

feestzaal De Kat in Ophasselt

 © 2016 Created by Christian webmaster 

© 2016 FANFARE OPHASSELT